SOLUCIONS

VACÚ DE LLET

Què són els olis funcionals?

Els olis funcionals es defineixen com aquells olis que tenen activitats més enllà del seu contingut energètic. Aquestes activitats depenen del tipus d’oli i poden ser activitat antioxidant, antimicrobiana i antiinflamatòria.

Els olis funcionals tenen molts avantatges, per exemple, la no-toxicitat, l’absència d’olors desagradables, no són volàtils i són respectuosos amb el medi ambient.

Essential és un additiu amb olis funcionals com a ingredients actius. Tecnologia específica per ajudar a equilibrar i augmentar la fermentació del rumen.

Avantatges:

  • Major ingesta de matèria seca.
  • Major producció de llet i sòlids lactis.
  • Control de la salut ruminal.

Presentació del producte:

Sòlid

L’Integrity és un additiu amb olis funcionals com a ingredients actius.

Avantatges:

  • Control de bacteris gramnegatius que causen malalties en vedells fins als 60 dies d’edat.

Presentació del producte:

Sòlid