SOLUCIONS

AVICULTURA

Què són els olis funcionals?

Els olis funcionals es defineixen com aquells olis que tenen activitats més enllà del contingut
energètic.

Els olis funcionals tenen molts avantatges, com ara l’absència de toxicitat, d’olors
desagradables i de volatilitat, així com el respecte al medi ambient.

Millorador de l’exercici.

Essential és un additiu compost d’olis funcionals.

Presentació:
Pols

Saboritzant

Integrity és un additiu compost d’olis funcionals.

Presentació:
Pols

Additiu Conservant

Oligo Acid és un additiu conservant d’aliment compost
per una barreja d’àcids orgànics lliures.

Presentació:
Pols

Acidificant

Oligo Acid Liquid és un additiu acidificant que equilibra la
microbiota. És una barreja d’àcids orgànics lliures.

Presentació:
líquid