SOLUCIONS

BOVÍ DE CARN

Què són els olis funcionals?

Els olis funcionals es defineixen com aquells olis que tenen activitats més enllà del contingut
energètic.

Els olis funcionals tenen molts avantatges, com ara l’absència de toxicitat, d’olors desagradables i de volatilitat, així com el respecte al medi ambient.

Millorador de l’exercici.

Essential és un additiu compost d’olis funcionals.

Presentació:
Pols